Sin Edebiyat Dergisi’nin 13. sayısı çıktı!

Gotik edebiyatınınirdelendiği bu sayıda; Zeynep EŞİN, “Noradrenalin’in Edebiyata Açılan Kapıları” başlıklı yazısıyla; Cemre ÖZCAN, Stephen KİNG’in kitabı“Hayvan Mezarlığı”incelemesi ile yer alırken,Yaşar ERCAN gotik edebiyatında kullanılan mekan, imge, zaman başlıklarını inceledi.Mustafa BOSTAN, öyküsü Halk Bilimci ile yer aldı. Okurlarına şiir ziyafeti sunan bu sayıda dört tane de öykü yayımlandı.

Sunuş Yazısı

“Dünya’nıngördüğü her büyükbaşarı,

öncebirhayâldi. En büyükçınarbirtohumdu,

enbüyükkuşbiryumurtadagizliydi.”

Edgar Allan POE

Tarihöncesiyaşantılardaniletişimçağınavarıncayakadarbirçoktoplumve o toplumlarınsosyalkurallarıolmuştur. Bilinirkikurallarsosyalyaşantınındahahuzurlu, dahagüvenli, dahaözgür, dahayaşanılabilirbirhâlalmasıiçinortayakoyulan, iletişimtemelliortakpaydalardır.Bu paydanınkökleriniinsanlar, dallarınıisetoplumunortakyaşantısınıntezahürüolan her şeyolarakgörürsek; kökiledalarasındakigövdeyioluşturanunsurlarıninsanhayatındakiyerinedir?Bizcebusorununcevabıbizzatinsanınistekleridir.

İnsanzihni; maddeningörünenyüzünükeşfettikçegörünmeyenyüzünü de merakederekyenianlamlararamayabaşladı.Bu arayışinsanıbirçokfelsefidüşüncenintemelsorusunasevketti; nedenvarız?Varoluşfelsefesinegöreinsanözgürdürvedavranışlarındansorumludur.İnsanmaddeninişlenmesine, yorumlanmasına, kullanılmasınasahiptir; öğrenmelerideneyimileeldeeder. FakatSartre’agörevaroluşözdenöncegelir.Bu düşüncemaddeüstügüçlerin de dünyadaaçıklanmayıbeklediğifikrinidesteklemiştir.

Sözlüedebiyatdönemlerindetemeliatılandistopya, ütopya, fantastik, gotikgibiinsanınhayâlgücününsınırlarınızorlayanedebiyateserlerindebilinmezedoğruyolculukvardır.Bu yolculukelbetteinsanınarayışhissindenayrıdüşünülemez.İnsan; göremediği, dokunamadığışeylerisezgiselyollarladüşünerek, hayâlederekbelki de özdeşimkurarakarar.Bu arayışinsanakeşfedilmesınırıolmayangenişbirarazidekâşiflikizniverir.Gotikedebieserlerinbuarazidekikaranlıkalanlarolduğunusöylemekhataolmaz.

                    SİN EDEBİYAT

İÇİNDEKİLER

SAYI 13

4 Noradrenalin’in Edebiyata Açılan Kapıları // Zeynep EŞİN

8Gotik Edebiyatında Üç Nokta: Mekan, İmge ve Zaman //Yaşar ERCAN

10 “Lazar Çık Dışarı!” //Cemre ÖZCAN

13 Çoban Çıkını (şiir) //Mehmet RAYMAN

14 Psikanalitik Düzlemde Bir İnceleme… //Halil ALTUN

18 Son Görüş’e Bir Bakış //Ayfer KARAKAŞ

21 Küçük Anlatılar Saati (şiir) //Yahya OĞUZ

22 Bak Şu İnsanlara (şiir) //Uğur OLGAR

23 Haram Zaman (şiir) //Tan DOĞAN

24 Duvarlar Hâlâ Islak (şiir) //Berat ÖK   

25 Bakışların En Hayırlısı (şiir) //Nurdan BAYRAKDAR

26 Nereden Nereye //Dilek İŞCEN AKIŞIK

29 Eldiven Takmadılar (şiir) // Uğur Can DURAL

30 Halk Bilimci //Mustafa BOSTAN

32 Palas Pandıras //Zeynep ŞAHİN

35 Kuyu (şiir) //Murat BEYAZ

36 Miğferi Çalınmış Asker (şiir)//Yunus KARAKOYUN

37 Mavi Biten Öykü (şiir)// Fuat EREN

38 Çamur //Hasan Ali POLAT

41 Beklenmedik (şiir) //Serdar TOPALOĞLU

42 I Love You Earth (şiir) // Onur BUDAK

43 Beni Sal (şiir) // Hicran ASLAN

44 Japon Dağları (şiir) // Umut Can KAYGUSUZ

Sosyal medya hesapları:

İnstagram: @sinedebiyatdergisi

Facebook:  @sinedebiyatdergisi

Twitter: @EdebiyatSin

www.sinedebiyatdergisi.wordpress.com

Dergiyi internet üzerinden satın almak için:

www.shopier.com/sinedebiyat  

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ