AKSİSANAT: DOSYA

ANA

Burçin LAÇİN ALTAY             Haldun Taner, yaşamın derinliklerine inerek sırlarını çözmüş ve bu çözümü dünyaya duyurmak için kalemine sarılmış dahi…

ANA

Fatma ERYILMAZ Ve perde! Perdenin arkasında dev bir külliyatla Haldun Taner bekliyor. Taner, eser sayısının diğer türlere baskınlığından dolayı daha…

ANA

Derya AKAR BALCI Cumhuriyet yönetiminin 1923 yılında kurulmasıyla birlikte yazın hayatımızın düşünsel ortamı da değişmiş, biçim ve içerik bakımından gelişmeler…

ANA

Sibel TURGA METİN Hayatı anlamlandırmak için yol arkadaşı olabilecek yazarlarımızın en önde gelenlerinden biri şüphesiz Haldun Taner. Rasyonel ve sorgulayıcı…

ANA

“…o cennet ellerin, dağ otlarının, kıyılarının, kayalarının, yıkıntılarının ve açık denizlerinin ürünüdür.” (Halikarnas Balıkçısı) Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Ege’den Denize…

ANA

Fatma ERYILMAZ “Merhaba” Halikarnas Balıkçısı! Size en sevdiğiniz sözcükle seslenmek istedim: Merhaba! (Bu sözcüğün eski yazıyla yazımını tekneye benzettiğiniz için…

ANA

Burçin MAYA ÇANKAYA Halikarnas Balıkçısı’nın ya da gerçek adıyla Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ülkemizin yetiştirdiği değerli aydınlardan biri olan yakın dostu…

ANA

Fatma ERYILMAZ ALTINI ÇİZDİKLERİM                                                      “Yelken yükseklere kabarır, kayığın üzerinde uçan beyaz bir bulut olur. Sanki uçan buluta gem vurulmuştur.”…