Dada Günlükleri

Dadagünlükleri ilk 2006 yılında doğdu. Dadaizm akımının varoluş süreci içindeki tarihsel akışından (kronolojisinden) tesadüfü seçilen...